Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie?

Temat długów znany jest już praktycznie każdemu. Już co druga osoba albo miała z nimi jakiś problem, albo prawdopodobnie będzie go mieć w przyszłości – ten najbliższej lub nieco późniejszej. Teoretycznie można samemu sobie z nimi poradzić, ale po co to robić, skoro istnieje coś takiego jak przewłaszczenie na zabezpieczenie. Jest to rodzaj zabezpieczania wierzytelności, który zawsze działa w ten sam sposób. Polega on na przenoszeniu praw własności do danej rzeczy. Te prawa dłużnik może przenieść na swojego wierzyciela.
Jak działa takie przewłaszczenie?
Obecnie występuje ono w dwóch swoich formach. Pierwsza polega na tym, że osoba zadłużona może przenieść na swojego wierzyciela własność wybranej, posiadanej rzeczy. Jej wierzyciel zobowiązuje się wtedy do ponownego oddania prawa do tej własności, gdy tylko dłużnik zaspokoi wierzytelność. Jeżeli chce, może do tego czasu korzystać z danej rzeczy, choć warunki korzystania z niej muszą zostać przedstawione w umowie, dlatego są w pewnym stopniu ograniczone. Jeżeli natomiast przewłaszczenie na zabezpieczenie ma pozwolić samemu dłużnikowi na ponowne odzyskanie danej rzeczy, musi zostać to zapisane w oddzielnej umowie, którą muszą z kolei podpisać obie strony, wcześniej się z nią zapoznając i zgadzając się z zapisanymi w niej warunkami. Istnieje też jeszcze inna forma przewłaszczenia, chociaż jest ona stosowana o wiele rzadziej, teraz praktycznie w ogóle. Jakie są zasady działania tej formy przewłaszczenia? Otóż w tym drugim przypadku dłużnik również przenosi własność swojej rzeczy, jednak jest to rzecz ruchoma. Oddaje do niej prawa wierzycielowi, jednak tylko pod warunkiem rozwiązującym – ostatecznym zaspokojeniem wierzytelności. Gdy uda mu się ją zaspokoić, własność wybranej rzeczy ruchomej automatycznie musi do niego powrócić. To wszystko wydaje się być skomplikowane, jednak w praktyce przewłaszczenie na zabezpieczenie nie jest trudne do zorganizowania. Ludzie chętnie z niego korzystają, gdy mają problemy z większymi długami.

You may also like